Ketontestek mint görcsoldó szerek

Egyre több bizonyíték van arra, hogy a zsírsavak oxidációjából származó, koplalás vagy magas zsírtartalmú étrend fogyasztása során keletkező ketontestek (KB) széles körű neuroprotektív hatást fejthetnek ki.

Ketontestek mint görcsoldó szerek | B-KETOAz epilepszia tekintetében a KB-k (mint például a β-hidroxibutirát vagy BHB, acetoacetát és aceton) különböző állatmodellekben blokkolják az akutan kiváltott és a spontán visszatérő rohamokat. Bár a KB rohamellenes hatásainak hátterében álló mechanizmusok még nem teljesen tisztázottak, a legújabb kísérleti tanulmányok mind a gátló (pl. GABAerg, purinerg és ATP-érzékeny káliumcsatornák), mind az excitatorikus (pl. vezikuláris glutamát transzporterek) neurotranszmisszióra, valamint a mitokondriális célpontokra (pl. légzési lánc és mitokondriális permeabilitási átmenet) gyakorolt keton-közvetített hatásokat említik. Ezenkívül úgy tűnik, hogy a BHB mind epigenetikai (azaz a hiszton-deacetilázok vagy HDAC-ok gátlása), mind gyulladáscsökkentő (azaz a hidroxikarbonsav-receptor perifériás modulációja és a NOD-like receptor protein 3 vagy NRLP3 inflammaszóma gátlása) aktivitást fejt ki. Bár a BHB utóbbi két hatását még nem sikerült közvetlenül összekapcsolni az ictogenezissel és/vagy az epileptogenezissel, párhuzamos bizonyítékok arra utalnak, hogy a HDAC-gátlás és a neuroinflammáció csökkentése önmagában vagy együttesen blokkolhatja a rohamtevékenységet. Mindazonáltal az az elképzelés, hogy a KB önmagukban rohamellenes szerek, klinikai validálást igényel, mivel korábbi vizsgálatok nem mutattak ki egyértelmű összefüggést a vér ketonszintje és a rohamkontroll között. E korlátozás ellenére egyre több bizonyíték van arra, hogy a KB több mint egyszerű sejtüzemanyag, és mélyreható biokémiai, celluláris és epigenetikai változásokat okozhat, amelyek az agyi hálózat ingerlékenységének általános mérséklését segítik elő.


A teljes tanulmány itt elérhető. Kérjük feltétlenül konzultáljon kezelőorvosával és mutassa meg neki is ezt az anyagot.


Összefoglaló

Nem meglepő módon a kutatók egyszerű redukcionista megközelítést alkalmaztak a KD mechanizmusok tanulmányozására, és azt kérdezték, hogy a zsírsavak oxidációjának fő melléktermékei (azaz a KB, mint a BHB, ACA és aceton) közvetlen hatást gyakorolhatnak-e az agyi hálózat ingerlékenységére, túl azon a jól ismert szerepükön, hogy alternatív üzemanyagként szolgálnak a testszövetek számára a csökkent glükóz elérhetőségének körülményei között. A fent részletezett vizsgálatok megjelenésével egyre világosabbá válik, hogy a KB (és különösen a BHB) mélyreható és pleiotróp hatásokat fejthet ki, amelyek együttesen hatnak a spontán visszatérő rohamok blokkolására olyan új mechanizmusokon keresztül, amelyek neuroprotektív aktivitást eredményeznek az epilepsziás agyban. Nyilvánvaló, hogy az az egyszerű és intuitív elképzelés, miszerint a KB áll a KD-hatás középpontjában, közel egy évszázaddal a kezdetek után jelentősen megerősödött.

Forrás: National Library of Medicine